آبسهٔ مقعد یا آبسه آنورکتال‌(Anorectal abscess)

آبسهٔ مقعد یا آبسه آنورکتال‌(Anorectal abscess)

    • نام بیماری: آبسهٔ مقعد یا آبسه آنورکتال‌(Anorectal abscess)

مشخصات و ویژگی ها

    این آبسه‌ از تجمع‌ چرک‌ ناشی‌ از عفونت‌ در ناحیه‌ اطراف‌ مقعد و راست روده به‌وجود می‌آید.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان