آبله مُرغان (Chickenpox)

آبله مُرغان (Chickenpox)

    • نام بیماری: آبله مُرغان (Chickenpox)

مشخصات و ویژگی ها

    از بیماری‌های بسیار واگیردار و خفیف است که در کودکان شایع‌تر است و توسط ویروس هرپس زوستر به‌وجود می‌آید.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان