آپاندیسیت (Appendicitis) یا آویزآماس

آپاندیسیت (Appendicitis) یا آویزآماس

    • نام بیماری: آپاندیسیت (Appendicitis) یا آویزآماس

مشخصات و ویژگی ها

    به التهاب ناگهانی زائده‌ای کوچک و انگشتی‌شکل که از رودهٔ بزرگ منشعب می‌شود، گفته می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان