آدنیت (Adenite)

آدنیت (Adenite)

    • نام بیماری: آدنیت (Adenite)

مشخصات و ویژگی ها

    تورم حاد و مزمن غدد لنفاوی (گانگلیون‌ها ـ Ganglions) است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    برگ درخت گردو، کلم، Diplotaxistenuifolia، Teucriumchamaedrys و استفاده از گیاهانی مانند مریم گلی، انجبار و علف چشمه (بولاغ اوتی) نیز اثرات درمانی ظاهر می‌کنند.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان