آرتروز یا استئوآرتریت (Osteoarthritis)

آرتروز یا استئوآرتریت (Osteoarthritis)

    • نام بیماری: آرتروز یا استئوآرتریت (Osteoarthritis)

مشخصات و ویژگی ها

    یک بیماری تخریبی در مفصل (غضروف مفصل) است که از یک حالت پیشرونده برخوردار است و عامل آن التهابی نیست.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    استراحت، کم کردن وزن به منظور کاستن فشار وارده به مفصل‌ها، رعایت احتیاط از پیش آمدن ضربه به مفاصل، استفاده از آب‌های معدنی و فیزیوتراپی مناسب، در رفع ناراحتی‌ها مؤثر واقع می‌شود.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان