آشالازی (Achalasia)

آشالازی (Achalasia)

    • نام بیماری: آشالازی (Achalasia)

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی اختلال حرکتی نادر در مری که با انقباض تونیک اسفنگتر تحتانی مری مشخص می‌شود. اسفنگتر تحتانی مری به‌طور متناسب با بلع شل نشده و مری متسع و بدون انقباضات کرم‌وار خواهد ماند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان