آمنوره قطع قاعدگی ثانویه‌ یا بی دشتانی

آمنوره قطع قاعدگی ثانویه‌ یا بی دشتانی

    • نام بیماری: آمنوره قطع قاعدگی ثانویه‌ یا بی دشتانی

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی اختلالات قاعدگی در زنان که در آن زنان در زمان قاعدگی (در سن باروری) حداقل‌ 3 ماه خونریزی ندارند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان