آنتروپیون (ENTROPION)

آنتروپیون (ENTROPION)

    • نام بیماری: آنتروپیون (ENTROPION)

مشخصات و ویژگی ها

    یا درون‌چرخش یک بیماری است که معمولاً دراثر برگشتن پلک به طرف داخل به‌وجود می‌آید و مژه‌ها بر روی قرنیه قرار میگیرند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان