آنفلوآنزای خوکی

آنفلوآنزای خوکی

    • نام بیماری: آنفلوآنزای خوکی

مشخصات و ویژگی ها

    بیماری تنفّسی خوک‌ها که توسط اورتومیکسوویروس‌هایی ایجاد می‌شود که در میان خوک‌ها بوم‌گیر هستند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان