آنکیلوستوما (Ancylostoma)(یکی از کرم‌های قلابدار)

آنکیلوستوما (Ancylostoma)(یکی از کرم‌های قلابدار)

    • نام بیماری: آنکیلوستوما (Ancylostoma)(یکی از کرم‌های قلابدار)

مشخصات و ویژگی ها

    این کرم دارای دو جفت دندان قلاب مانند است که حدود یک سانتی‌متر طول دارند. کرم ماده روزانه ۲۰ هزار تخم می‌گذارد که با مدفوع دفع می‌شود و می‌تواند در خاک زندگی کند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان