تالاسمی

    • نام بیماری: تالاسمی

مشخصات و ویژگی ها

    از بیماری‌های ژنتیکی که در اثر آن هموگلوبین ساختار طبیعی خود را از دست داده و بنابراین پدیده تولید هموگلوبین غیر موثر در بدن ایجاد می‌شود در نتیجه هموگلوبین معیوب قادر به اکسیژن‌رسانی مطلوب به اعضای بدن نیست. تالاسمی شامل انواع تالاسمی آلفا، تالاسمی بتا و تالاسمی به اشکال مختلف است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان