تالاسمی آلفا

تالاسمی آلفا

    • نام بیماری: تالاسمی آلفا

مشخصات و ویژگی ها

    افرادی که در آنها هموگلوبین به میزان کافی پروتئین آلفا تولید نمی‌کند به تالاسمی آلفا مبتلا می‌گردند که نسبت به شدت و ضعف آن به چهار گونه تقسیم می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان