تاندونیت یا التهاب تاندون و تنوسینوویت‌

تاندونیت یا التهاب تاندون و تنوسینوویت‌

    • نام بیماری: تاندونیت یا التهاب تاندون و تنوسینوویت‌

مشخصات و ویژگی ها

    عبارت‌ است‌ از التهاب‌ دردناک تاندون(تاندونیت‌) و پوشش‌ تاندون‌ (تنوسینوویت‌). غالباً همزمان‌ ایجاد می‌گردند. بطور طبیعی‌ رشته‌های‌ تاندون‌ در رشته‌های‌ عضله‌ فرو می‌روند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان