تب روماتیسمی حاد(Rheumatic fever)

تب روماتیسمی حاد(Rheumatic fever)

    • نام بیماری: تب روماتیسمی حاد(Rheumatic fever)

مشخصات و ویژگی ها

    عارضه التهابی عفونت باکتریایی استرپتوکوک گروه آ بتا همولیتیک است که ممکن است ۲ تا ۶ هفته بعد از عفونت ایجاد شده و اعضای مهم بدن از جمله مفاصل، قلب، پوست و مغز را درگیر می‌سازد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان