ترومبوسیتوپنی

ترومبوسیتوپنی

    • نام بیماری: ترومبوسیتوپنی

مشخصات و ویژگی ها

    یعنی کاهش تعداد پلاکت‌های خون به کمتر از ۱۴۰۰۰۰ در هر میکرولیتر خون. پلاکت‌ها را ترومبوسیت نیز می‌نامند. تعداد پلاکت‌ها به طور طبیعی ۴۵۰ - ۲۰۰ هزار در هر میکرولیتر خون می‌باشد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان