تعریق بیش از اندازه

تعریق بیش از اندازه

    • نام بیماری: تعریق بیش از اندازه

مشخصات و ویژگی ها

    فایده‌ خاصی‌ ندارد و غالباً باعث‌ شرمساری‌ و مشکل‌ در ارتباطات‌ اجتماعی‌ می‌شود زیرا عرق‌ زیاد باعث‌ بوی‌ بد یا خیس‌ شدن‌ و شوری‌ روی‌ لباس‌ می‌گردد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان