تیفوس(Typhus)

    • نام بیماری: تیفوس(Typhus)

مشخصات و ویژگی ها

    یک بیماری حاد تبدار ناشی از یک باکتری (ریکتزیا) منتقله از حشرات آلوده است. این بیماری دارای سرایت فرد به فرد نیست. این عفونت ممکن است پوست، دستگاه عصبی مرکزی، لوله گوارش و عضلات را درگیر سازد. تیفوس دارای سه نوعِ اپیدمیک یا شپشی، آندمیک یا تیفوس ککی یا تیفوس موشی؛ و تیفوس کنه‌ای می‌باشد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان