اره تیسم (Eretism)

اره تیسم (Eretism)

    • نام بیماری: اره تیسم (Eretism)

مشخصات و ویژگی ها

    تحریک زیاد یک بافت یا عضوی از بدن را اره تیسم گویند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر در درمان اره تیسم ژنیتال: پوست شاخه‌های درخت بید، رازک، شوکران کبیر، نیلوفر آبی و درضمن مصرف کاهو، رومارن و سنبل الطیب (والرین) نیز که اثر ضدتشنج و آرام‌بخش دارد، در رفع تحریکات عصبی اثر مشابه دارد. گیاهان مؤثر در درمان اره تیسم قلبی، قلبی ـ عروقی: انیس سبز، رازیانه رومی، زیره سبز، زیره سیاه، شقایق نعمانی و Crataegus Oxyacantha.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان