اریتم گرهی (Erythema nodosum)

اریتم گرهی (Erythema nodosum)

    • نام بیماری: اریتم گرهی (Erythema nodosum)

مشخصات و ویژگی ها

    یک بیماری التهابی سلولهای چربی زیر پوست که موجب تشکیل ندول (گره)های قرمز و دردناک بر روی پا، خصوصاً ساق پا می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان