اریتم مولتی‌فرم (Erythema multiforme)

اریتم مولتی‌فرم (Erythema multiforme)

    • نام بیماری: اریتم مولتی‌فرم (Erythema multiforme)

مشخصات و ویژگی ها

    یا قرمزشدگی چندشکل نوعی بیماری التهابی حاد پوست و غشاهای مخاطی در بدن است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان