ازوفاژیت (Esophagitis)

ازوفاژیت (Esophagitis)

    • نام بیماری: ازوفاژیت (Esophagitis)

مشخصات و ویژگی ها

    التهاب مری، که ممکن است باعث سوزش سردل، درد قفسه سینه، بلع دردناک شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان