اسپروی سلیاک یا بیماری سلیاک‌ (Coeliac disease)

اسپروی سلیاک یا بیماری سلیاک‌ (Coeliac disease)

    • نام بیماری: اسپروی سلیاک یا بیماری سلیاک‌ (Coeliac disease)

مشخصات و ویژگی ها

    یک اختلال خودایمنی روده باریک با زمینه ارثی (ژنتیکی) است که در این بیماری گوارشی پرزهای روده باریک آسیب دیده و در جذب مواد مشکل دارند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان