سوءتغذیه

    • نام بیماری: سوءتغذیه

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی بیماری به‌شمار می‌آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازهً یک یا چند ماده غذایی بروز می‌کند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان