عفونت دستگاه ادراری (UTI)

عفونت دستگاه ادراری (UTI)

    • نام بیماری: عفونت دستگاه ادراری (UTI)

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی عفونت باکتریایی است که بر بخشی از دستگاه ادراری تأثیر می‌گذارد. عفونت دستگاه ادراری تحتانی را عفونت مثانه و عفونت دستگاه ادراری فوقانی را عفونت کلیه می‌گویند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان