فشار خون بالا یا پرفشاری خون (Hypertention)

فشار خون بالا یا پرفشاری خون (Hypertention)

    • نام بیماری: فشار خون بالا یا پرفشاری خون (Hypertention)

مشخصات و ویژگی ها

    که گاهی به آن پرفشاری شریانی گفته می‌شود، یک بیماری مزمن است که در آن فشار خون اولیه و ثانویه در شریان‌ها بالا می‌رود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان