فیبروم (Fibroma)

فیبروم (Fibroma)

    • نام بیماری: فیبروم (Fibroma)

مشخصات و ویژگی ها

    تومور خوش‌خیم و ترکیب‌یافته از بافت فیبری، یا ملتحمه ـ فیبری است که ظاهر غالباً مدور، سطح صاف و حالت الاستیک دارد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: علف هفت بند، کیسه کشیش و گل همیشه بهار.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان