قاعدگی (Menstruation)

قاعدگی (Menstruation)

    • نام بیماری: قاعدگی (Menstruation)

مشخصات و ویژگی ها

    خونریزی (خونروی) منظم ماهیانه است که در زنان سالم در آغاز بلوغ تا یائسگی رخ می‌دهد و در زنان حامله و غالباً در زنان شیرده این حالت قطع می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: گیاهان زیر با دارا بودن اثر معالج در درمان قاعدگی‌های دردناک، به تفاوت در موارد قطع قاعدگی در زنان جوان غیر حامله و وقوع قاعدگی به‌صورت غیر کافی نیز مؤثر واقع می‌شوند: افسنطین؛ انیس، رازیانه رومی؛ بداغ جنگلی؛ برنجاسف؛ جعفری، زعفران؛ زیره سیاه؛ شقایق نعنائی؛ کیسه کشیش؛ گل همیشه بهار؛ مریم گلی؛ نعناع؛ archangelica officinalis Hoffm؛ Levisticum officinale؛ Marrubium Vulgare؛ Origanum Vulgare؛ Tanacetum Vulgare؛ Thymus Serpyllum؛ گرد گل‌های بابونه و سرشاخه بومادران.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان