قانقاریا یا سیاه‌مُردِگی

قانقاریا یا سیاه‌مُردِگی

    • نام بیماری: قانقاریا یا سیاه‌مُردِگی

مشخصات و ویژگی ها

    فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهیچه یا استخوان پیدا شود و آن را سیاه و فاسد کند. هنگامی‌که بافت بخشی از بدن به خاطر فقدان خون‌رسانی بمیرد، قانقاریا رخ می‌دهد. مرض قند یا سختی رگ نیز می‌تواند باعث سیاه‌مردگی شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان