کاردیومیوپاتی

کاردیومیوپاتی

    • نام بیماری: کاردیومیوپاتی

مشخصات و ویژگی ها

    یکی از بیماری‌های عضله قلب که در اثر آنها قلب نمی‌تواند جریان خون کافی را برای اعضای بدن فراهم سازد و فرد دچار نارسایی قلبی می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان