کچلی (Tinea capitis, Ringwor of the scalp)

کچلی (Tinea capitis, Ringwor of the scalp)

    • نام بیماری: کچلی (Tinea capitis, Ringwor of the scalp)

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی عفونت پوست و ریزش موی ناشی از عامل قارچی است که در آن، ضایعات با حدود کاملا مشخص و پوسته دهنده باعث ریزش مو به صورت لکه و پوسته ریزی سر، تغییر رنگ، شکنندگی و سست شدن موها در محل زخم، ریزش و طاسی موقتی می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: باباآدم، سیر و S.praemorsia Moench. Scabiosa succisa.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان