کرانیوفارنژیوما(Craniopharyngioma)

کرانیوفارنژیوما(Craniopharyngioma)

    • نام بیماری: کرانیوفارنژیوما(Craniopharyngioma)

مشخصات و ویژگی ها

    شایع‌ترین اختلال هیپوتالاموسی که موجب اختلال هیپوفیز می‌شود که توموری با منشأ غده هیپوفیز که از تومورهای ناحیه سلا تورسیکا (زین ترکی) می‌باشد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان