کوآرکتاسیون آئورت (Coarctation of the Aorta)

کوآرکتاسیون آئورت (Coarctation of the Aorta)

    • نام بیماری: کوآرکتاسیون آئورت (Coarctation of the Aorta)

مشخصات و ویژگی ها

    به تنگی قسمتی از دیواره آئورت می‌گویند که موجب انسداد جریان خون سرخرگی می‌شود. این تنگی ممکن است در هر قسمتی از آئورت ایجاد شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان