کورک (Furoncle)

کورک (Furoncle)

    • نام بیماری: کورک (Furoncle)

مشخصات و ویژگی ها

    التهاب حاد و عفونی فولیکول‌های مو، غدد سباسه و نسوج اطراف آن است که ناشی از نوعی استافیلوکوک به نام Staphylococusaureus می‌باشد و غالباً در قسمت‌هایی از پوست بدن که موی زیادتری دارد عارض می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: باباآدم؛ بارهنگ؛ پیرو، اربز؛ ختمی؛ زنجبیل شامی؛ کتان؛ کلم؛ Heracleum Spondylium؛ Solidago Virga-aurea و Verbascum Thapsus. گل‌های بنفشه سه رنگ به‌صورت لوسیون و مالیدن بر روی پوست نیز اثر مشابه درمانی در رفع کورک، دانه‌های جلدی، کهیر و تبخال دارد.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان