مشکل دفع ادرار یا دیسوری (Dysuria)

مشکل دفع ادرار یا دیسوری (Dysuria)

    • نام بیماری: مشکل دفع ادرار یا دیسوری (Dysuria)

مشخصات و ویژگی ها

    به‌علت وجود مانع که موجب عدم تخلیه کامل مثانه و باقی ماندن مقداری ادرار در آن می‌شود و یا آدنوم پروستات (تومور خوش‌خیم قسمت مرکزی پروستات) و یا تنگ شدن مجرای دفع بول و یا فلج عصبی مثانه می‌باشد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان