نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

    • نام بیماری: نارسایی قلبی

مشخصات و ویژگی ها

    وضعیتی است که درآن قلب نمی‌تواند خون لازم برای نیازهای متابولیک بدن را پمپ کند. نارسایی قلبی یک سندرم بالینی است که در بیمارانی که دارای یک نقص مادرزادی یا اکتسابی در ساختمان و یا عملکرد قلب دارند رخ می‌دهد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان