اپی‌گِلوتیت

اپی‌گِلوتیت

    • نام بیماری: اپی‌گِلوتیت

مشخصات و ویژگی ها

    به معنی التهاب اپیگلوت است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان