نشانگان کلاین ـ لوین (Kleine-Levin syndrome)

نشانگان کلاین ـ لوین (Kleine-Levin syndrome)

    • نام بیماری: نشانگان کلاین ـ لوین (Kleine-Levin syndrome)

مشخصات و ویژگی ها

    بیماری نادری است که شخص مبتلا احتیاج به خواب زیادی دارد که گاهی به بیست ساعت در شبانه‌روز می‌رسد. معمولا شخص مبتلا تمایل زیادی به غذا خوردن (پرخوری جبری) و تمایل جنسی زیاد دارد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان