هیدار تروز

هیدار تروز

    • نام بیماری: هیدار تروز

مشخصات و ویژگی ها

    جمع شدن مایع سروزی در محفظه مفصل است که ممکن است ناشی از وارد آمدن ضربه شدید به مفصل، شکستگی یا در رفتگی (بعد از چند روز) و یا به‌علت ابتلا به آرتروز یا یک بیماری التهابی مفصل مانند پلی آرتریت ـ روماتوئید و غیره عارض شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان