افزایش تعریق (زیاد شدن ترشح عرق) (Hyperhidrosis)

افزایش تعریق (زیاد شدن ترشح عرق) (Hyperhidrosis)

    • نام بیماری: افزایش تعریق (زیاد شدن ترشح عرق) (Hyperhidrosis)

مشخصات و ویژگی ها

    عرق کردن بیشتر از حد طبیعی به حالت موضعی یا عمومی.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: پای خر، جوانه‌های درخت کاج، برگ درخت گردو و سرو کوهی.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان