پریکاردیت (Pericarditis)

پریکاردیت (Pericarditis)

    • نام بیماری: پریکاردیت (Pericarditis)

مشخصات و ویژگی ها

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: بومادران، فاشرا، Adonis vernalis و Hieracium pilosella. مصرف پیاز نیز به‌علت دارا بودن اثر مدر و مؤثر در رفع آب آوردن بافت ملتحمه و مخاط‌ها، ناشی از عدم دفع کلرورها در رفع پریکاردیت مفید است. همچنین مصرف گیاهانی مانند کنگر فرنگی، غان، هندوانه ابوجهل، Citrullus colocynthis و Orthosiphon stamineus، که به تفاوت اثر مدر، تصفیه‌کننده خون و رفع نارسایی‌های قلبی دارند نیز اثرات مفید در رفع پریکاردیت ظاهر می‌کنند.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان