پوکی استخوان، اوستئوپوروز (Osteoporosis)

پوکی استخوان، اوستئوپوروز (Osteoporosis)

    • نام بیماری: پوکی استخوان، اوستئوپوروز (Osteoporosis)

مشخصات و ویژگی ها

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: آووکادو، دم اسب، کلم، گزنه و گل قاصد. مصرف سویا و جعفری نیز در بعضی کتب فیتوتراپی در درمان پوکی استخوان توصیه شده است.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان