عفونت‌های مجاری ادرار (Urinary tract inf)

عفونت‌های مجاری ادرار (Urinary tract inf)

    • نام بیماری: عفونت‌های مجاری ادرار (Urinary tract inf)

مشخصات و ویژگی ها

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: تربانتین، برگ‌های جوان و پوست شاخه‌های درخت گلابی، زنجبیل شامی، شالک، کاکل ذرت، گل باقلا، مَرغ، Arctostaphylos uva-ursi Spreng، Ononis Spinosa، Solidago virga-aurea و Vaccinium Myrtillus. مصرف دانه رازیانه و زیره سبز نیز اثر درمانی مشابه دارد.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان