افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

    • نام بیماری: افسردگی پس از زایمان

مشخصات و ویژگی ها

    به فاصله کوتاهی پس از زایمان ممکن است نوعی افسردگی برای بعضی از خانم‌ها پدیدار شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان