اِگْزِما (eczema)

اِگْزِما (eczema)

    • نام بیماری: اِگْزِما (eczema)

مشخصات و ویژگی ها

    یا سودا التهاب پوست است که سبب خارش و بثورات قرمز می‌شود و اکثراً به‌صورت تاولهای کوچکی درمی‌آید که مایع از آنها خارج و به کبره تبدیل می‌گردد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان