التهاب نای یا تراکئیت (Tracheitis)

التهاب نای یا تراکئیت (Tracheitis)

    • نام بیماری: التهاب نای یا تراکئیت (Tracheitis)

مشخصات و ویژگی ها

    پوشش مخاطی داخل نای التهاب حاد یا مزمن پیدا خواهد نمود که غالباً دارای منشأ عفونی (ویروس و باکتری) و گاهی به سبب تحریک مخاط بر اثر استنشاق مواد محرک و سمی، خصوصاً مواد کلردار می‌باشد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: پرسیاوش، پرسیاوشان؛ توسیلاژ، پای خر؛ برگ درخت شاه بلوط؛ عشقه؛ جوانه کاج؛ Artemisia dioicum Gaertn. Gnaphalium dioicum؛ Erysimum officinale, Sisymbrium officinale Scop و Verbascum thapsus. مصرف گیاهانی مانند Diplotaxis tenuifolia DC و Origanum vulgareنیز اثرات درمانی مشابهی دارند.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان