الکلیسم (Alcoholism) یا مِی‌بارگی

الکلیسم (Alcoholism) یا مِی‌بارگی

    • نام بیماری: الکلیسم (Alcoholism) یا مِی‌بارگی

مشخصات و ویژگی ها

    در اصطلاحات پزشکی به اعتیاد حاد که در اثر نوشیدن مشروبات الکلی به‌وجود می‌آید.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: کلم، گل قاصد، مامیران و Angelica archangelica ssp. archangelica Hoffm.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان