داء الرقص (Ghorea)

داء الرقص (Ghorea)

    • نام بیماری: داء الرقص (Ghorea)

مشخصات و ویژگی ها

    از کلمه یونانی به همین نام، به‌معنای رقص گرفته شده است زیرا مبتلایان به آن، دارای حرکات غیر ارادی، نامنظم و متغیر، به وضع بد که سریع و رقص مانند است دارند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: برنجاسف؛ بنفشه سه رنگ؛ دارواش، گی؛ شاتون‌های نرِ درخت بید؛ برگ بهار نارنج؛ سنبل الطیب، والرین؛ گل ساعتی، گل ساعت و B. foetida Lam = Ballota nigra. استفاده از گیاهانی مانند گزنه، زیرفون، بادرنجبویه (دم کرده) و همچنین Paeonia officinalis نیز در درمان داء الرقص مؤثر می‌باشد.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان