دُرُشت‌پایانَکی یا آکرومگالی

دُرُشت‌پایانَکی یا آکرومگالی

    • نام بیماری: دُرُشت‌پایانَکی یا آکرومگالی

مشخصات و ویژگی ها

    در پزشکی بزرگی غیرعادی بخش‌های پایانی بدن مانند بینی و آرواره و انگشتان دست و پا را (Acromegaly) می‌گویند که به‌دلیل افزایش بیش از اندازه تولید هورمون رشد (hGH) در غده هیپوفیز است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان