درماتومیوزیت (Dermatomyositis)

درماتومیوزیت (Dermatomyositis)

    • نام بیماری: درماتومیوزیت (Dermatomyositis)

مشخصات و ویژگی ها

    التهاب بافت همبند، همراه تغییرات تخریبی در عضلات و پوست است. بندت درماتومیوزیت مری ، ریه و مفاصل را نیز درگیر می‌کند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان