درماتیت (Dermatitis)

درماتیت (Dermatitis)

    • نام بیماری: درماتیت (Dermatitis)

مشخصات و ویژگی ها

    به معنی التهاب پوست می‌باشد (مانند راش).

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان